Долбоор тууралуу

Долбоор тууралуу

Informator.kg — Кыргызстандагы жаңы маалымат булагы. Учурда технология өнүктү, коом өзгөрдү, классикалык журналистика менен катар эле жарандык журналистика күч алды. Азыр колунда мобилдүү аппараты бар ар бир адам жаңылык жаратуучу жана таратуучу.

Анткени менен ошол миңдеген жөнөкөй жарандар турмушта өздөрү кездешкен гана окуяларды чагылыдырып, тарата алышат.

Ал эми биздин informator.kg маалымат баракчасы-башкалардан өлкөдөгү расмий жана расмий эмес өздүк маалымат булактарына таянуу менен ар кандай кабарларды башкалардан ыкчам жана ынанымдуу бергени үчүн же экзклюзивдүүлүгү менен айырмаланат. Биздин булактар ишенимдүү жана туруктуу! Маалыматтуу коом алдыга гана багыт алат.

Informator.kg —Баардыгы билсин!