Коомдук күндөлүк

Мезгил токтоп турбайт. Аны менен катар тарых да жазылып турууга тийиш. Биздин сайт коомдогу болуп жаткан ар кандай окуялардын тарыхый ордун табуусуна кам көрүп, «Коомдук күндөлүк» рубрикасын ачтык. Бул жерге бир нече авторлор, ар тармактын өкүлдөрү кадимкидей эле күндөлүк жазып турушмакчы. Азыр балким ал күндөлүк анчалык көңүл борборунан орун таппастыр, бирок, кайсы бир мезгилдерде ар бир жазуу тарыхка айланып, баасы ченемсиз баалуулукка айланат! Сиз да биз менен бирге күндөлүк жазам десеңиз, орун беребиз!