Кулаган учак боюнча Иран АКШ менен Канаданы биргеликте тергөө жүргүзүүгө чакырды. Бул тууралуу Фарс маалымат агенттиги абарлады. АКШнын улуттук коопсуздук кеңеши Ирандан чакыруу алды. Алар өз учурунда тиешелүү адамдарын жөнөтүштү. Ошондой эле Канада да кабыл алды. Учактын кулашы боюнча тергөө ишинде негизги ролду Иран алат. Мындай калдамга баруунун себебин Иран төмөнкүчө түшүндүрдү “АКШнын коопсуздук кеңешинин спекуляция кылышына жол бербөө үчүн”,-деп Иран тарап өз позициясын билдирди.