Пандемияга байланыштуу өзгөчө абал учурунда КРнын Мамлекеттик Чегара кызматы кошумча акчаларды жогорку заставаларга очойто бөлгөн экен.
Мейли, бирок КОВИД-19 менен бетме-бет чыгып, сырттан келгендерди тоскон Чүйдөгү чегара постторундагылар жарытаарлык акча албаганы калыстыкпы?!

Балким, бул каражатты кагаз түрүндө гана бөлүп, оң жана сол чөнтөктөргө кеткен эмеспи?! Жакын арада бул иштин чоо-жайын тактайбыз!!!!